n856395

Aktualności

W styczniu nasz zespół odwiedził jednego z naszych Inwestorów w Aviles, w Hiszpanii. Był to bardzo ważny punkt naszej kolaboracji i teraz posiadamy praktyczną wiedzę o procesie technologicznym Windar.
Wstecz
Windar

Industria Project z wizytą u Windar Renovables w Hiszpanii

W dobie pracy zdalnej, często słyszy się, że spotkania poza siecią tracą na znaczeniu. Jednak to właśnie bezpośrednia interakcja pozostaje kluczowym elementem relacji biznesowych.

 

Widać to zwłaszcza w sektorze projektowym, gdzie zrozumienie potrzeb Klienta jest nieocenione. Dlatego wizyta w Hiszpanii u jednego z naszych Inwestorów - Windar Renovables, była bardzo ważnym punktem naszej kolaboracji. 

 

Mamy ogromną przyjemność współpracować z Windar w zakresie prac projektowych i nadzoru inwestorskiego przy budowie nowoczesnej fabryki do produkcji wież wiatrowych i masztów dla energetyki wiatrowej na terenie Portu Szczecin. 

 

Podczas tego kilkudniowego wyjazdu odwiedziliśmy zakłady Inwestora, w celu pełnego zrozumienia ich procesu technologicznego. Obejrzeliśmy halę produkcyjną monopali, zakład przygotowania arkuszy stali, zakład produkcji wież inshore, a także fabrykę w siedzibie głównej Windar. Punktem kulminacyjnym był Port Aviles, z którego wypływają wyprodukowane sekcje. Tam również odbyło się spotkanie robocze ws. naszej koncepcji obiektu.

 

Może się wydawać, że współpraca międzynarodowa niesie za sobą trudności. Jednak pracując nad projektami dla wielu zagranicznych Klientów jesteśmy innego zdania. Teraz posiadamy praktyczną wiedzę o procesie technologicznym Inwestora oraz mogliśmy na własnych oczach doświadczyć wymiarów produkowanych elementów.

 

Pewnie wchodzimy w etap propozycji jego optymalizacji z uwzględnieniem polskich przepisów. Dziękujemy Windar za to spotkanie i do zobaczenia!

 

[ENG]

In the age of remote work and meetings, it's common to hear that offline meetings are losing their importance. However, it is the face-to-face interaction that remains a crucial element of business relationships. 

 

It's particularly evident in the design sector, where understanding the client's needs is invaluable. That's why a visit to one of our Investors, Windar Renovables, was essential for our collaboration. 

 

We are delighted to work with Windar on the design and investor supervision of a modern wind tower and mast factory in the Port of Szczecin. 

 

During this several-day trip in Spain, we visited the Investor's facilities to understand their technological process. We saw the monopile production hall, the steel sheet preparation and inshore tower production plant, and the factory at Windar headquarters. The highlight was the Port of Aviles, from which the manufactured sections are shipped. In addition, we held a working meeting on our facility concept there. 

 

International cooperation brings difficulties. However, having worked on projects for many foreign clients, we have a different opinion. Now, we have practical knowledge of the Investor's technological process, and we were able to experience the dimensions of the manufactured parts before our own eyes. 

 

We confidently enter the stage of proposals for its optimization while keeping Polish legislation in mind.  Thank you, Windar, for this meeting! Hope to see you again! 

Windar Renovables
Biuro:

tel. (+58) 554 81 96

fax. (+58) 551 18 57

E-mail:

biuro@ibg.gda.pl