n856476

Oferta

Nasza oferta obejmuje swoim zakresem doradztwo, projektowanie (analiza potrzeb, studium wykonalności, masterplan, koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze i warsztatowe), nadzory (autorskie i inwestorskie) oraz ekspertyzy. Opieramy się na doświadczeniu we wszystkich specjalnościach inżynierii budowlanej, więc jesteśmy odpowiednio przygotowani, by towarzyszyć Inwestorom w całym procesie inwestycyjnym.

Przewiń niżej
50
projektów obiektów służby zdrowia
200
projektów przemysłowych
50
projektów handlowych
9
krajów
4
kontynenty
dji-0065
Industria. Kompleksowość działania

Jesteśmy autorami ponad 500 projektów (przeważająca większość z nich została wybudowana i jest użytkowana):

 

  • około 200 stanowią projekty dla przemysłu (przemysł petrochemiczny - głównie zbiorniki na paliwa, zakłady produkcyjne, hale magazynowe, przemysł spożywczy, hydrotechnika, mosty),
  • około 50 to projekty obiektów służby zdrowia,
  • około 50 to projekty obiektów użyteczności publicznej i obiektów handlowych
n856480

W obliczu coraz szybciej zmieniającego się świata rozumiemy, że ciągła modernizacja naszej firmy i otwarcie się na coraz to nowocześniejsze technologie powinno być jednym z naszych priorytetów. Dlatego też projektujemy z wykorzystaniem wielu zaawansowanych narzędzi takich jak: REVIT, MagiCAD, Civil 3D, Advance Steel i Tekla Structures. Integrujemy je, tworząc BIM – Building Information Modeling, który jest nieodłączną częścią każdego naszego projektu. BIM umożliwia nam integracje specjalistów z wielu branż i pracę na jednym wspólnym modelu 3D, na którym formatowany jest każdy element. Zapewnia to możliwość pełnej koordynacji z projektami instalacyjnymi i architektonicznymi oraz ułatwia i przyspiesza wykonanie na placu budowy. Dzięki temu możliwe było wdrożenie w naszym biurze programu "zero kolizji".

Projektujemy obiekty:

Ochrona zdrowia

Od 2011 roku specjalizujemy się w projektowaniu obiektów szpitalnych.

 

W 2016 r. postanowiliśmy, że wykorzystując nasze doświadczenie, będziemy projektować unikalne placówki medyczne – tak zrodził się pomysł pod nazwą I+MED, który ma za zadanie realizacje zadań z zakresu szeroko pojętej technologii medycznej.

 

Jako połączeni przedstawiciele branży medycznej (czynni zawodowo lekarze i pielęgniarki) i budowlanej (inżynierowie wszystkich branż) dokładnie rozumiemy potrzeby i problemy, z jakimi spotykają się osoby zarządzające ośrodkami i infrastrukturą ochrony zdrowia w Polsce i za granicą.

 

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę jakości pracy personelu medycznego, jak również zapewnianiu poczucia komfortu pacjentom przebywającym w placówce.

Skontaktuj się z nami

Przemysłowe

Specjalizujemy się również w projektowaniu obiektów petrochemicznych oraz skomplikowanych projektów hydrotechnicznych. Jesteśmy współautorami projektu jednej z największych w Polsce baz paliw, będącej obecnie w eksploatacji.

 

Zaangażowanie w pracę nad inicjatywami tego rodzaju pozwoliło nam zdobyć doświadczenie w skutecznym przeprowadzaniu formalności, wdrażaniu światowych standardów i najnowszych rozwiązań technologicznych dla głównych ośrodków zabezpieczenia energetycznego w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Użyteczności publicznej

W swoim dorobku poza szpitalami mamy również inne projekty budynków użyteczności publicznej takie jak: komendy policji, dworce, nadbrzeża, sądy, szkoły czy laboratoria badawcze i parki naukowe. Wykonaliśmy projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych portu oraz nabrzeża Wisły w Grudziądzu.

 

Na naszym koncie mamy też między innymi: projekt Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, projekt Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych stanowiącego element formującego się Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych Wydziału ETI na Politechnice Gdańskiej, które mieści w sobie laboratoria dydaktyczno-badawcze dla studentów, pracownie zastosowań technologii multimedialnych oraz biuro Pomorskiego Klastra ICT. Projektowanie tego typu budynków wiąże się ze znajomością szczegółowych przepisów.

Skontaktuj się z nami

Komercyjne

Mamy doświadczenie w tworzeniu projektów budowlano-wykonawczych sklepów wielkopowierzchniowych. Wykonaliśmy poza tym projekt budynku galerii handlowej w Kaliszu oraz projekt nadbudowy kina na istniejącym budynku galerii handlowej w Bydgoszczy.

Skontaktuj się z nami
n856170
Zobacz nasze realizacje
Biuro:

tel. (+58) 554 81 96

fax. (+58) 551 18 57

E-mail:

biuro@ibg.gda.pl