n856395

Aktualności

Wstecz
20240611_Kongres_Polskie_Porty2024_011

Industria na Kongresie Polskie Porty 2030

[PL] W dniach 10-11 czerwca w Sopocie trwała druga odsłona Kongresu Polskie Porty 2030, ogólnopolskiego wydarzenia poświęconego tej dziedzinie gospodarki. Tegoroczna edycja przyciągnęła ponad 700 uczestników, którzy mieli możliwość spotkać się, porozmawiać i wymienić doświadczeniami wśród osób z branży.

 

Okazją ku temu był m.in. udział w panelach dyskusyjnych skupionych wokół wielu, istotnych wątków dotyczących portów morskich i tematów powiązanych. W tym roku jeden z nich pn. "SMART PORT" IT W PORTACH I TERMINALACH, PORT 4.0., PORT W CHMURZE, CYFROWY BLIŹNIAK, 5G, IoT, AI organizowany był przez firmę Industria.

 

Zaproszeni do udziału w nim prelegenci zabrali głos w tematach powiązanych z koncepcją SMART Port, a w tym z: projektowaniem i zarządzaniem obiektem przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, efektywną pracą w toku realizacji inwestycji oraz wygodnym, kompleksowym i bezpiecznym zarządzaniem dokumentacją. Omówione zostały także zagrożenia, w obliczu których stanąć może infrastruktura krytyczna oraz to, jak im zapobiegać.

 

Industria wielobranżowe biuro projektowe, które ma w swoim dorobku zaangażowanie w proces realizacji różnych, istotnych inwestycji, w tym tych zlokalizowanych na wybrzeżu. Zalicza się do nich m.in. Baltic Hub T3 Terminal oraz hala „Miecznik” na terenie PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

 

Zakres naszej pracy oraz tworzone i oferowane przez nas produkty cyfrowe będące częścią koncepcji SMART Port wybrzmiały podczas prezentacji przedstawionej przez prezesa Industrii, Włodzimierza Werochowskiego.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu, a uczestnikom naszego panelu za owocną i merytoryczną wymianę informacji.

 

Moderator: Maciej Matłok, prezes zarządu  I + MED.

 

Prelegenci: 

  • Paweł Lulewicz, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna,
  • Jakub Długoszek, dyrektor budownictwa infrastrukturalnego, BUDIMEX,
  • Włodzimierz Werochowski, prezes zarządu INDUSTRIA,
  • Mikołaj Połoczański, dyrektor w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia,
  • Jacek Grzechowiak, prezes zarządu Risk Response.

 

 

 

[ENG]  The second edition of the Polskie Porty 2030 Congress, a nationwide event dedicated to this area of the economy, was held in Sopot on June 10-11. This year the event attracted more than 700 participants, who had the opportunity to meet, talk and exchange experiences among people from the industry.

 

The opportunity to do so was e.g. participation in panel discussions centered around many important themes on seaports and related subjects. One of them titled "SMART PORT" IT IN PORTS AND TERMINALS, PORT 4.0., PORT IN THE CLOUD, DIGITAL BLISS, 5G, IoT, AI was organized by Industria.

Invited speakers spoke on topics related to the SMART Port concept, including: design and management of the facility using advanced IT solutions, efficient work-in-progress, and convenient, comprehensive and secure documentation management. They also discussed the risks that critical infrastructure may face and how to prevent them.

 

Industria is a multi-discipline design office, which has a track record of involvement in the implementation process of various significant investments, including those located on the coast. These include the Baltic Hub T3 Terminal and the "Miecznik" hall on the premises of PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.

 

The scope of our work and the digital products we create and offer as part of the SMART Port concept sounded out during a presentation given by Industria's CEO, Włodzimierz Werochowski.

 

We would like to thank the organizers for the opportunity to participate in the event, and the participants of our panel for the substantive exchange of information.

 

Moderator: Maciej Matłok, CEO of I + MED.

 

Speakers:

  • Paweł Lulewicz, chairman of the board of directors of PGZ Naval Shipyard,
  • Jakub Długoszek, director of infrastructure construction, BUDIMEX,
  • Włodzimierz Werochowski, chairman of the board of INDUSTRIA,
  • Mikołaj Połoczański, director at the Port of Gdynia Authority,
  • Jacek Grzechowiak, CEO of Risk Response.

 

 

fot. Marcin Gadomski/ GospodarkaMorska.pl

20240611_Kongres_Polskie_Porty2024_01120240611_Kongres_Polskie_Porty2024_00220240611_Kongres_Polskie_Porty2024_06120240611_Kongres_Polskie_Porty2024_01620240611_Kongres_Polskie_Porty2024_015
Biuro:

tel. (+58) 554 81 96

fax. (+58) 551 18 57

E-mail:

biuro@ibg.gda.pl