Oferta

Industria Baltic Group oferuje pełny zakres projektowania, wykonawstwa oraz usług consultingowych w szeroko rozumianym budownictwie lądowym.
W zależności od charakteru zlecenia, jego realizacja powierzana jest jednej z wyspecjalizowanych Spółek.

Taki podział prac i odpowiedzialności jest rozwiązaniem najbardziej korzystnym z punktu widzenia naszych Klientów oraz najbardziej efektywnym dla organizacji. Uzyskana synergia, wynikająca ze współdziałania w Grupie jest bowiem wartością dodaną dla ofert poszczególnych Spółek. Jednocześnie Industria Baltic Group jest nowoczesną strukturą zarządczą i marketingową pozwalającą kierować Grupą z największą możliwą efektywnością