Dalkia

lokalizacja:
Poznań
projektowana moc:
150 MW
wartość inwestycji:
79 000 000 zł brutto
Projekt rozbudowy istniejącego kotła parowego na nowy kocioł fluidalny opalany biomasą w jednym z bloków Elektrociepłowni Dalkia Poznań wraz z przebudową instalacji technologicznej związaną z wymianą i budową komina odprowadzającego spaliny z nowego kotła.