„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

W 2011r. firma Industria Project Sp. z o.o. podjęła współprace z Regionalna Instytucją Finansującą Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ramach tego działania został dofinansowany projekt „Opracowanie innowacyjnej metody zmniejszania materiałochłonności hal stalowych na etapie projektowania. PKWiU 71.11.21”.

Dofinansowywany Projekt obecnie został zakończony. W przeciągu kilku miesięcy firma Industria Project wprowadzi na rynek nowa usługę optymalizującą proces projektowania konstrukcji stalowych. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem strategii marketingowej nowej usługi na rynek polski i zagraniczny. Usługa ta będzie dostępna na platformie internetowej. Szczegóły już wkrótce.

Kilka słów o nowej usłudze- program OPTIMAL - PRO:

Nowy produkt OPTIMAL - PRO oferowany przez firmę Industria Project jest innowacyjny i niepowtarzalny – podobnego rozwiązania nie oferuje żadne polskie, ani zagraniczne biuro projektowe. Zwiększa to niezaprzeczalnie nasza pozycje na rynku projektowym.

Proponowane przez nas rozwiązanie, pozwoli w krótkim czasie zaprojektować optymalną pod względem zużycia materiału konstrukcję. W związku z tym będą one tańsze w budowie, wykonawstwie i dostawie, co oznacza że projekty takie spełnią najważniejsze kryterium konkurencyjności, jakim jest koszt realizacji inwestycji. Jednocześnie skróceniu ulegnie czas opracowania projektu, co podniesie jego jakość i skróci termin realizacji.

Usługa projektowania zoptymalizowanych konstrukcji hal stalowych pod kątem zmniejszenia materiałochłonności otworzy nowe możliwości następującym podmiotom:

  • Klientom, gdyż zaprojektowana w oparciu o innowacyjną metodę hala będzie charakteryzowania sie lżejszą a tym samym tańszą w wykonaniu konstrukcją, co pozwoli na określone oszczędności inwestorowi oraz na skrócenie samego czasu budowy. Ponadto wykorzystanie w procesie wykonywania usługi projektowej programu obliczeniowego znacznie skróci termin realizacji tej usługi, co będzie kolejną korzyścią dla inwestora – klienta,
  • Otoczeniu, gdyż projektowanie optymalnych konstrukcji przyczynia się do zmniejszenia zużycia materiału potrzebnego do budowy hal. Mniejsze zużycie materiału to również mniejsze korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, czyli jego mniej uciążliwa degradacja.

Z powyższych faktów wynika wprost, że realizacja projektu jest uzasadniona i przyczyni się do osiągnięcia szerokich korzyści.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”